Rekrutacja

1. Kandydaci przyjmowani są do szkoły zgodnie z kolejnością złożenia wypełnionego kwestionariusza osobowego w siedzibie placówki.

2. Pierwszeństwo przyjęcia przysługuje laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

3. Kandydaci, którzy spełnią warunki formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która jest istotnym elementem procesu przyjęcia.

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie ma obowiązek dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej.

Wpisowe

1. Wpisowe wynosi 400 zł (opłata jednorazowa). Nie podlega ono zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy o naukę z powodów leżących po stronie kandydata. Wpisowe podlega zwrotowi w przypadku niepodpisania umowy o naukę z powodów leżących po stronie szkoły. 2. Opłatę wpisową można uiścić przelewem na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA: mBank nr 78 1140 2004 0000 3402 7922 2575 (w tytule należy wpisać słowo “wpisowe” oraz imię i nazwisko kandydata), lub na miejscu gotówką.

Czesne

1. W roku szkolnym 2023/2024 podstawowa opłata miesięczna za naukę (czesne) w Liceum wynosi 750,00 zł.

2. Opłaty za czesne w naszych placówkach edukacyjnych „Centrum Edukacja sp. z o.o.” przyjmujemy w formie abonamentu poprzez wewnętrzny portal płatności, dostępny pod adresem:
https://platnosci.centrumedukacja.pl

Po rejestracji ucznia w naszej placówce, w ciągu 24-48 godzin będzie można zalogować się na konto przypisane do adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Akceptujemy płatności kartą, BLIKiem oraz przelewami online. Zachęcamy do korzystania z płatności kartą, ponieważ dzięki tej metodzie kolejne opłaty będą mogły odbywać się automatycznie, co ułatwi Państwu miesięczne regulowanie czesnego

3. Czesne jest płatne przez 12 miesięcy w roku szkolnym. W przypadku uczniów klasy czwartej, czesne obowiązuje do czerwca włącznie.