Twoje Liceum Twoja Przyszłość

,,Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny.’’

Albert Einstein

Liceum im. Alberta Einsteina jest placówką ukierunkowaną na profesjonalną pomoc w zakresie kształcenia specjalnego dla młodzieży w normie intelektualnej posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera.

Jesteśmy miejscem, w którym akceptacja i szacunek są podstawowymi wartościami. Wierzymy, że każdy uczeń jest wyjątkowy, a rolą nauczyciela jest wspieranie go w osiągnięciu swojego optymalnego potencjału w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Klasy są maksymalnie pięcioosobowe, co pozwala każdemu z nauczycieli dostosować pracę do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, jak również wnikliwie poznać jego mocne strony. Oprócz zajęć dydaktycznych zgodnych z ramowym planem nauczania, nasi uczniowie mają 12 godzin zajęć rewalidacyjnych dedykowanych rozwijaniu szerokiego wachlarza kluczowych kompetencji.

Jako placówka kładziemy szczególny nacisk na wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę specjalistów, posiadających wykształcenie ukierunkowane na naukę i pracę z uczniem ze spektrum autyzmu.

Dostrzegamy możliwości w każdym z uczniów, a naszym nadrzędnym celem jest wzmacnianie ich zasobów i rozwoju. Nasi nauczyciele i specjaliści potrafią umiejętnie motywować do nauki i pracy oraz rozwijać zainteresowania, pasje i talenty każdej jednostki. Nasz zespół pedagogiczno-terapeutyczny działa z pasją i zaangażowaniem, tak aby zapewnić uczniom kompleksowe wsparcie w ich rozwoju, zarówno edukacyjnym, jak i społecznym. Razem, jako wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, tworzymy miejsce, które kształtuje przyszłość.

Nasze Mocne Strony

Indywidualne Podejście

Nasza kadra pedagogiczna składa się z profesjonalistów, którzy rozumieją odrębność i niepowtarzalność każdego ucznia, dlatego też każdy z nich posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu

Rodzinna Atmosfera

Tworzymy kameralną szkołę, gdzie empatyczna społeczność uczniowska, pełni pasji i zaangażowania nauczyciele jak również pracownicy niepedagogiczni tworzą przyjazną i wspierającą atmosferę.

Nowoczesny System Nauki 2 -1 - 2

Wprowadziliśmy innowacyjny tydzień nauki, który zaczyna się 2 dniami zajęć dydaktycznych (poniedziałek, wtorek) następnie jednym pełnym dniu zajęć rewalidacyjnych w blokach tematycznych (środa) i kolejnych dwóch dniach zajęć dydaktycznych (czwartek, piątek). Jako , że środa jest całkowicie poświęcona zdobywaniu umiejętności współdziałania w grupie staramy się przeznaczyć ten dzień na wyjścia, wycieczki, spotkania i zabawy które odbywają się poza budynkiem szkolnym.

Zajęcia Rewalidacyjne

Oferujemy różnorodne zajęcia rewalidacyjne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

Wykwalifikowana Kadra

Nasi nauczyciele i specjaliści to eksperci w zakresie efektywnego i całościowego łączenia edukacji z terapią. Posiadają oni wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznej komunikacji z uczniami.

Świetna LOKALIZACJA

Nasze liceum ma świetną lokalizację! Znajduje się w samym sercu Bielska-Białej, dosłownie parę kroków od rynku. Ponad to szkołę otacza mnóstwo zieleni a okolica jest cicha i stwarza idealne warunki do nauki i rozwoju.

Co jest dla nas najważniejsze?

Tworzymy środowisko edukacyjne, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Jak realizujemy te plany?

Nowoczesna forma edukacji

Nasza innowacyjna metoda nauczania polega na rezygnacji z tradycyjnych ławek na rzecz okrągłych stołów. Otwiera to pole do aktywnej dyskusji, współpracy i wymiany myśli. Dzięki temu nasi uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również rozwijają umiejętności interpersonalne, przygotowując się do wyzwań współczesnego świata.

Innym czynnikiem wpływającym na jakość kształcenia jest nowoczesna technologia, która jest nieodłączną częścią procesu dydaktycznego i służy jako inspiracja do kreatywnej nauki. Każdy z naszych uczniów otrzymuje iPada, który stał się integralną częścią procesu nauczania. Dodatkowo, zajęcia informatyczne prowadzone są na urządzeniach iMac. Dzięki temu nasi uczniowie mają dostęp do bogatego źródła informacji i materiałów edukacyjnych, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i stylu nauki. Mogą swobodnie eksplorować świat wirtualny, badać nowe koncepcje i uczyć się efektywnego wykorzystania nowoczesnej technologii.

Niewielkie klasy
Ogromna wartość

Nasze klasy są maksymalnie pięcioosobowe. Dzięki temu zapewniamy uczniom niepowtarzalną okazję do bezpośredniej interakcji z nauczycielami i do współuczestnictwa w zajęciach. Indywidualne podejście do każdego ucznia staje się możliwe, ponieważ nauczyciel może skupić się na potrzebach i dostosowaniach każdego z uczestników naszej szkoły.

Dążymy do kompleksowego wsparcia rozwoju naszych uczniów. Dla nas rewalidacja to nie tylko terapia, to także szereg zajęć, które pomagają odkrywać i rozwijać potencjał każdego ucznia.

Program wsparcia rozwoju i terapii
w naszej szkole obejmują zajęcia:

Rozwijające Zainteresowania

W naszej szkole stawiamy na rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów w ramach różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania. Każdy blok zajęć to wyjątkowa podróż, która pozwala naszym uczniom odkrywać różne dziedziny i rozwijać się w najbardziej fascynujący sposób.

Pomagają w pokonywaniu trudności w nauce. Dzięki indywidualnemu podejściu, uczymy strategii, które ułatwiają przyswajanie wiedzy.

Kładziemy duży nacisk na rozwijanie umiejętności językowych. To zasób który stanowi klucz do skutecznej komunikacji i sukcesu w wielu dziedzinach życia.

To forma wsparcia emocjonalnego i terapeutycznego, w której wyszkolone psy odgrywają kluczową rolę.

Zajęcia dogoterapii mają na celu:

  • Pomoc uczniom w rozwoju emocjonalnym i społecznym.
  • Zmniejszenie stresu i lęku.
  • Poprawę umiejętności komunikacji i nawiązywania relacji.
  • Rozwijanie empatii i wrażliwości.

Podczas zajęć uczniowie mają okazję:

  • Uczyć się prawidłowego zachowania w stosunku do zwierząt.
  • Rozwijać umiejętności opieki nad psami.
  • Uczestniczenia w zabawach i aktywnościach z psem.

Nauczamy poprzez praktyczne ćwiczenia i zadania, jak myśleć logicznie i analizować informacje.

Ważnym elementem naszego programu jest trening umiejętności społecznych. Uczymy, jak nawiązywać relacje, rozumieć emocje i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Cenimy niezwykle kreatywność i wiemy jak ważną cechą jest w dzisiejszym świecie. Nasze zajęcia pomagają uczniom rozwijać wyobraźnię i tworzyć unikalne projekty.

Chcesz dowiedzieć się więcej?