GronoPedagogiczne

Organ Prowadzący

Centrum Edukacja sp. z o.o.

Dyrektor Szkoły

mgr Łukasz Adamczyk

Sekretariat

mgr inż Dorota Kąkol
mgr Uliana Vorobets

Nauczyciele

Język Polski

mgr Wiesława Hampl
mgr Urszula Wadowska
prof dr hab Lubomir Hampl
mgr Patrycja Kańkowska
mgr Bożena Sadlik

Matematyka

dr Joanna Nikodem
mgr Eugeniusz Danel
mgr Dorota Śliwińska

Język angielski

mgr Joanna Wójcicka
mgr Marta Scott

Język hiszpański

mgr Natalia Congote - Durango

Język rosyjski

mgr Beata Poremba

Język niemiecki

mgr Tadeusz Matusik

Fizyka

mgr Mirosław Owczorz

INformatyka

dr Joanna Nikodem
mgr Dorota Śliwińska

Geografia

mgr Urszula Nalepa
mgr Tetiana Taran

Historia
Historia i Teraźniejszość

mgr Maria Cyran
mgr Piotr Toma

WOS

mgr Piotr Toma

Biologia

mgr Beata Szczugiel
mgr Tetiana Taran

Chemia

mgr Karolina Śliwińska
mgr Tetiana Taran

Biznes
i Zarządzanie

mgr Uliana Vorobets

Religia

ks. prob. Józef Oleszko

Etyka

mgr Małgorzata Skrzypek
mgr Marta Scott

Edukacja dla
bezpieczeństwa

mgr Paweł Domański

WF

mgr Sergiusz Filipiak
mgr Adrian Hunek
mgr Michał Stanisławski

Trenerzy

mgr Tomasz Klisz
mgr Adrian Hunek

Pedagog Szkolny

mgr Katarzyna Bartczak
mgr Anna Korpal

Muzyka

mgr Joanna Jatkowska

Saksofon

mgr Paweł Kamiński

Zajęcia Plastyczne

mgr Jarosław Kuś

Dogoterapia/Dogoterapeuci

⁠mgr Karolina Śliwińska
⁠mgr Łukasz Adamczyk
⁠mgr Karolina Szernera
⁠mgr Barbara Łukasiak
⁠mgr Katarzyna Bartczak
⁠mgr Anna Korpal
mgr Michał Stanisławski

Inspektor BHP

mgr Daniel Kogut