GronoPedagogiczne

Organ Prowadzący

Centrum Edukacja sp. z o.o.

Dyrektor Szkoły

mgr Sebastian Sojka

Sekretariat

mgr inż Dorota Kąkol
mgr Uliana Vorobets

Nauczyciele

Język Polski

mgr Wiesława Hampl
mgr Urszula Wadowska

Matematyka

dr Joanna Nikodem
mgr Dorota Śliwińska

Język angielski

mgr Barbara Łukasiak

Język hiszpański

mgr Natalia Congote - Durango

Fizyka

mgr Mirosław Owczorz

INformatyka

dr Joanna Nikodem

Geografia

mgr Urszula Nalepa

Historia
Historia i Teraźniejszość

mgr Aneta Gołuch

WOS

mgr Aneta Gołuch
mgr Piotr Toma

Biologia

mgr Beata Szczugiel

Chemia

mgr Karolina Śliwińska

Biznes
i Zarządzanie

mgr Łukasz Adamczyk
mgr Anna Bajor

Religia

ks. prob. Józef Oleszko

Etyka

mgr Małgorzata Skrzypek
mgr Marta Scott

Edukacja dla
bezpieczeństwa

mgr Paweł Domański

WF

mgr Karolina Śliwińska
mgr Michał Stanisławski

Trenerzy

mgr Tomasz Klisz
mgr Adrian Hunek

Pedagog Specjalny

mgr Katarzyna Bartczak

Pedagog Szkolny

mgr Katarzyna Bartczak
mgr Anna Korpal

Psycholog Szkolny

mgr Karolina Szerner

Muzyka

mgr Joanna Jatkowska

Saksofon

mgr Paweł Kamiński

Zajęcia Plastyczne

mgr Jarosław Kuś

Dogoterapia/Dogoterapeuci

⁠mgr Karolina Śliwińska
⁠mgr Łukasz Adamczyk
⁠mgr Karolina Szernera
⁠mgr Barbara Łukasiak
⁠mgr Katarzyna Bartczak
⁠mgr Anna Korpal
mgr Michał Stanisławski

Inspektor BHP

mgr Daniel Kogut

REWALIDACJA

mgr Joanna Jatkowska
mgr Katarzyna Bartczak
mgr Małgorzata Bizoń-Węglarz
mgr Karolina Szerner
mgr Anna Korpal
mgr Michał Stanisławski
mgr Barbara Łukasiak