Profil medialny

01 września 2015 r. rozpoczęło swoją działalność Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA prowadzone przez Centrum EDUKACJA.

Uczniowie nie tylko realizują podstawę programową dla liceum ogólnokształcącego, ale również uczestniczą w zajęciach praktycznych organizowanych dla specjalności medialnej zdobywając w ten sposób doświadczenie i praktykę zawodową.

Centrum EDUKACJA podpisało umowę o współpracy z RADIEM BIELSKO, które objęło patronat nad specjalnością medialną.

nowe_logo_RB.JPG      
  


Szkoła współpracuje również z portalem informacyjnym Super-Nowa.

logoSN2.jpg

Uczniowie profilu medialnego w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA:

 • przygotowują się do sprawnego i kreatywnego funkcjonowania w świecie mediów,
 • wzbogacają wiedzę z zakresu komunikowania, komunikacji masowej, funkcji i roli mediów we współczesnym świecie,
 • opanowują podstawy prawa prasowego i autorskiego,
 • poznają gatunki dziennikarskie,
 • zdobywają doświadczenie w pisaniu artykułów i profesjonalnym redagowaniu tekstów,
 • prowadzą wywiady, przygotowują reportaże i fotoreportaże,
 • poznają specyfikę dziennikarstwa internetowego,
 • opanowują umiejętności tworzenia bloga i udziału w forach internetowych,
 • zapoznają się z najważniejszymi aspektami pracy rzecznika prasowego,
 • biorą udział w wycieczkach i warsztatach tematycznych i poznają praktyczną stronę pracy prasy, radia, telewizji i agencji reklamowych,
 • uczą się fachowych sposobów gromadzenia i selekcjonowania informacji,
 • kształtują umiejętność efektywnej pracy zespołowej,

 

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED