Profil medialny

01 września 2015 r. rozpoczęło swoją działalność Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA prowadzone przez Centrum EDUKACJA.

Uczniowie nie tylko realizują podstawę programową dla liceum ogólnokształcącego, ale również uczestniczą w zajęciach praktycznych organizowanych dla specjalności medialnej zdobywając w ten sposób doświadczenie i praktykę zawodową.

Centrum EDUKACJA podpisało umowę o współpracy z RADIEM BIELSKO, które objęło patronat nad specjalnością medialną.

nowe_logo_RB.JPG      
  


Szkoła współpracuje również z portalem informacyjnym Super-Nowa.

logoSN2.jpg

Uczniowie profilu medialnego w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA:

  • przygotowują się do sprawnego i kreatywnego funkcjonowania w świecie mediów,
  • wzbogacają wiedzę z zakresu komunikowania, komunikacji masowej, funkcji i roli mediów we współczesnym świecie,
  • opanowują podstawy prawa prasowego i autorskiego,
  • poznają gatunki dziennikarskie,
  • zdobywają doświadczenie w pisaniu artykułów i profesjonalnym redagowaniu tekstów,
  • prowadzą wywiady, przygotowują reportaże i fotoreportaże,
  • poznają specyfikę dziennikarstwa internetowego,
  • opanowują umiejętności tworzenia bloga i udziału w forach internetowych,
  • zapoznają się z najważniejszymi aspektami pracy rzecznika prasowego,
  • biorą udział w wycieczkach i warsztatach tematycznych i poznają praktyczną stronę pracy prasy, radia, telewizji i agencji reklamowych,
  • uczą się fachowych sposobów gromadzenia i selekcjonowania informacji,
  • kształtują umiejętność efektywnej pracy zespołowej,

 

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED