Plan zajęć 2018/2019

PODZIAŁ GODZIN
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „EDUKACJA”

ROK SZKOLNY 2018/2019

 PODZIAŁ GODZIN

I  SEMESTR 2018/2019 - KLASA I

Obowiązuje od 3. września 2018 r.

GODZ.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00 – 8:45

1

Historia

(mgr G. L.)

Wiedza o kulturze

(mgr U. W.)

 Wychowanie fizyczne

(mgr MS/ mgr WR)

Podstawy przedsiębiorczości
(mgr T.F)

Informatyka

(mgr T.F)

8:50 – 9:35

2

Historia

Język polski

(mgr U. W.)

Wychowanie fizyczne

Biologia

(mgr W. Łozińska)

Język polski

9:40 – 10:25

3

Język polski

(mgr U. W.)

Geografia

(mgr U.N)

Wychowanie  fizyczne

Język angielski
(mgr M.M)

Wiedza o kulturze

10:40-11:25

4

Religia

(mgr W. D)

Matematyka

(mgr E.D)

Język polski

Język angielski

Matematyka

11:30- 12:15

5

Fizyka

(mgr R. S.)

Podstawy przedsiębiorczości

(mgr T. F.)

Matematyka

 (mgr E.D)

Edukacja dla bezpieczeństwa

(mgr W. L)

Matematyka

12:20-13:10

6

Fizyka

(mgr R. S.)

Język niemiecki

(mgr T. M.)

Matematyka ind

(mgr E.D)

Wiedza o społeczeństwie

(mgr G. L.)

Język angielski
(mgr M.M.)

13:15-14:00

7

TUSII

(mgr G.L.)

Język niemiecki

 

TUSII

(mgr G. L.)

Godz. wychowawcza

(mgr M.M.)

14:05-14:50

8

 

 

 

 

 

14.55- 15:40

9

 

 

 

 

 


PODZIAŁ GODZIN

I  SEMESTR 2018/2019 - KLASA II

Obowiązuje od 3. września 2018 r.

GODZ.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00-8:45

1

Matematyka ind
(mgr J. Cz)

Informatyka R/Chemia R
(mgr T.F/mgr A.K)

Wychowanie fizyczne
(mgr MS/ mgr RW)

Język angielski
(mgr M.M.)

TUSII
(mgr G. L)

8:50-9:35

2

Matematyka R

Informatyka R/Chemia R

Wychowanie fizyczne

Język angielski

Informatyka R

9:40-10:25

3

Matematyka

Język polski

Wychowanie  fizyczne

Matematyka

Informatyka R

10:40-11:25

4

Język polski
(mgr U.W)

Język polski

Matematyka/Chemia R

Matematyka R/Biologia R

Język angielski
(mgr K. N.)

11:30-12:15

5

Język polski

Godz. wychowawcza
(mgr G.L)

Matematyka R/Chemia R

Matematyka

Język angielski

12:20-13:10

6

Religia
(mgr W.D)

Historia i społeczeństwo
(mgr G.L)

Język niemiecki
(mgr T. M)

 

 

13:15-14:00

7

Język angielski
(mgr K. N.)

Historia i społeczeństwo

Język niemiecki

 

 

14:05-14:50

8

Język angielski

 

Biologia R
(mgr W.Ł)

 

 

14:55- 15:40

9

 

 

Biologia R

 

 

PODZIAŁ GODZIN

I  SEMESTR 2018/2019 - KLASA III

Obowiązuje od 3. września 2018 r.

GODZ.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00-8:45

1

Język polski
(mgr U.W)

Historia i społeczeństwo/
Przyroda

(mgr G. L./mgr U.N)

Wychowanie fizyczne
(mgr MS/ mgr RW)

Matematyka R/
Język polski R

Logopedia/
(mgr M.H)

8:50-9:35

2

Język polski

Historia i społeczeństwo/
Przyroda

Wychowanie fizyczne

Matematyka R/
Język polski R

WOS
(mgr G.L)

9:40-10:25

3

Religia
(mgr W. D.)

Informatyka R/Historia R
(mgr T. F./mgr G. L.)

Wychowanie  fizyczne

logopedia

WOS
(mgr G.L)

10:40-11:25

4

Matematyka
(mgr J. Cz)

Informatyka R/Historia R

Język niemiecki

 

Informatyka R/Historia R

11:30-12:15

5

Matematyka

Język niemiecki
(mgr T. M.)

Język polski

 

Informatyka R/Historia R

12:20-13:10

6

Matematyka R/
Język polski R

(mgr J.Cz./mgr U.W)

Język polski

Matematyka R/
Język polski R

 

Język angielski

13:15-14:00

7

Godzina wych.
(mgr U.W)

Język angielski
(mgr K. N.)

Matematyka

 

Język angielski

14:05-14:50

8

Język polski Ind
(mgr U.W)

Język angielski

Język angielski
(mgr K. N.)

 

Informatyka ind
(mgr T. F.)

14:55- 15:40

9

 

 

Język angielski
(mgr K. N.)

 

 

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED