O szkole

logo lo horyzontalne 1.jpg

W dniu 01 września 2015 r. rozpoczęło swoją działalność Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA prowadzone przez Centrum EDUKACJA.

Uczniowie szkoły nie tylko realizują podstawę programową dla liceum ogólnokształcącego, ale również uczestniczą w zajęciach praktycznych dostosowanych do założeń specjalności medialnej lub specjalności informatycznej (nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne).
Od roku szkolnego 2018/2019 w ofercie edukacyjnej Szkoły pojawi się trzecia specjalność: biologiczno-chemiczna. 

Dzięki współpracy z pracodawcami nasza młodzież może zdobywać umiejętności, doświadczenie i praktykę zawodową pod okiem fachowców z branży medialnej i informatyczno-telekomunikacyjnej już w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

Centrum EDUKACJA podpisało umowy o współpracy:

dla specjalności medialnej
z Radiem Bielsko


nowe_logo_RB.JPG         

- z portalem informacjnym Super-Nowa

logoSN2.jpg

dla specjalności informatycznej
- z Polkomtelem Sp. z o.o.

 Plus LTE+poziom.jpg

Szkoła prowadzi również współpracę z bielskimi firmami z branży IT, w ramach której uczniowie profilu informatycznego mogą realizować ciekawe projekty z zakresu IT. 


UWAGA! ABSOLUTNA NOWOŚĆ!

etornister.jpg

Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA, jako jedyna szkoła w województwie śląskim, wprowadziła dla swoich uczniów innowacyjne rozwiązanie: eTORNISTER czyli zestaw podręczników szkolnych i ćwiczeń w wersji elektronicznej na tablecie. Z tabletu z podręcznikami uczniowie korzystają bezpłatnie w trakcie nauki w szkole.

Informacje ogólne:

Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA to szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej.

W szkole realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Nauka w szkole trwa 3 lata i kończy się maturą.

Dla specjalności medialnej, od klasy drugiej, obowiązuje rozszerzenie z języka polskiego, języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dla specjalności informatycznej (nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne), od klasy drugiej, obowiązuje rozszerzenie z języka angielskiego, informatyki, matematyki.

Uczniowie wybierają obowiązkowy drugi język obcy. Lektorat z danego drugiego języka uruchamiany jest dla grupy minimum 8-osobowej.

W naszej szkole panuje miła, rodzinna atmosfera. Gwarantujemy mało liczne klasy, maksymalnie 16-osobowe. Dzięki optymalnym warunkom do nauki, nasi uczniowie pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej szybciej i skuteczniej przyswajają wiedzę na lekcjach, zyskując tym samym więcej wolnego czasu po zajęciach.  

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym, od poniedziałku do piątku.

Szkoła zlokalizowana jest w ścisłym centrum Bielska-Białej, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP i PKS, przy głównej ulicy miasta, co umożliwia szybki i łatwy dojazd do szkoły również z okolicznych miejscowości.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA jest odpłatna. Opłata miesięczna za naukę (czesne) w roku szkolnym 2018/19 wynosi 300,00 złotych. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, przelewem na konto, do 5 każdego miesiąca. Za nieterminowe opłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

Od drugiego semestru  wysokość czesnego dla danego ucznia może zostać obniżona do kwoty 1,00 zł po uzyskaniu przez ucznia średniej ocen co najmniej 4,7 lub do kwoty 150,00 zł przy średniej 4,69-4,60. Obniżenie wysokości czesnego ustalane jest po każdym semestrze.

Wszyscy uczniowie zainteresowani miejscami noclegowymi w Bielsku-Białej mają możliwość skorzystania z oferty bursy zlokalizowanej w niedalekim sąsiedztwie Liceum.

PROFIL UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „EDUKACJA”:

Zapraszamy uczniów, którzy:

  • chcą osiągać wysokie wyniki nauczania, ale i zdobywać umiejętności praktyczne,
  • są asertywni, spontaniczni, nie boją się kontaktów  z innymi,
  • lubią poznawać ludzi,
  • potrafią być kreatywni indywidualnie i w zespole,
  • potrafią znakomicie organizować swój czas,
  • nie boją się nowinek technicznych, testowania ale i proponowania swoich rozwiązań.

Jeśli chcesz w przyjaznym otoczeniu i pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe, praktyczne umiejętności - wybierz nasze Liceum! 

Nasza szkoła jest inna niż wszystkie dlatego 3 lata nauki z nami na pewno nie będą stracone!

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA! :)

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED