O szkole

logo lo horyzontalne 1.jpg

W dniu 01 września 2015 r. rozpoczęło swoją działalność Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA prowadzone przez Centrum EDUKACJA.

Szkoła umożliwia naukę na nastepujących profilach:

 • informatycznym,
 • humanistycznym,
 • biologiczno-chemicznym,
 • estradowo-artystycznym
  o specjalności:
  jazz i muzyka rozrywkowa,
  taniec,
  rysunek i malarstwo
 • social media & kreacja

oraz w oddziale dwujęzycznym.

Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.


Uczniowie szkoły nie tylko realizują podstawę programową dla liceum ogólnokształcącego, ale również uczestniczą w zajęciach praktycznych prowadzonych w bielskich firmach, dzieki czemu maja mozliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz zdobywania praktyki i doświadczenia zawodowego już w trakcie nauki  w szkole ponadgminajalnej.

Centrum EDUKACJA podpisało umowy o współpracy:

dla specjalności medialnej
– z Radiem Bielsko


nowe_logo_RB.JPG         

- z portalem informacjnym Super-Nowa

logoSN2.jpg

dla specjalności informatycznej
- z Polkomtelem Sp. z o.o., operatorem sieci telefonii komórkowej Plus i technologii LTE 

 Plus LTE+poziom.jpg

- z SKG S.A.

        SKG Główka.png    

-
z CODERION Sp. z o.o.

Coderion_logo.png

Dzięki aktywnej współpracy szkoły z firmami partnerskimi uczniowie Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA odbywają w nich dodatkowe zajęcia i realizują różnorodne projekty pod opieką specjalistów z branży.


UWAGA! ABSOLUTNA NOWOŚĆ!

etornister.jpg

Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA, jako jedyna szkoła w województwie śląskim, wprowadziła dla swoich uczniów innowacyjne rozwiązanie: eTORNISTER czyli zestaw podręczników szkolnych i ćwiczeń w wersji elektronicznej na tablecie. Z tabletu z podręcznikami uczniowie korzystają bezpłatnie w trakcie nauki w szkole.

Informacje ogólne:

Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA to szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej.

W szkole realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Nauka w szkole trwa 3 lata (dla absolwentów gimnazjum)/4 lata (dla absolwentów szkół podstawowych) i kończy się maturą.

Dla specjalności medialnej, od klasy drugiej, obowiązuje rozszerzenie z języka polskiego, języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dla specjalności informatycznej (nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne), od klasy drugiej, obowiązuje rozszerzenie z języka angielskiego, informatyki, matematyki.

Dla specjalności biologiczno-chemicznej, od drugiej klasy, obowiązuje rozszerzenie z biologii, chemii, języka angielskiego.

Uczniowie wybierają obowiązkowy drugi język obcy. Lektorat z danego drugiego języka uruchamiany jest dla grupy minimum 8-osobowej.

W naszej szkole panuje miła, rodzinna atmosfera. Gwarantujemy mało liczne klasy, maksymalnie 16-osobowe. Dzięki optymalnym warunkom do nauki, nasi uczniowie pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej szybciej i skuteczniej przyswajają wiedzę na lekcjach, zyskując tym samym więcej wolnego czasu po zajęciach.  

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym, od poniedziałku do piątku. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00.

Szkoła zlokalizowana jest w ścisłym centrum Bielska-Białej, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP i PKS, przy głównej ulicy miasta, co umożliwia szybki i łatwy dojazd do szkoły również z okolicznych miejscowości.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA jest odpłatna. Opłata miesięczna za naukę (czesne) w roku szkolnym 2019/20 wynosi 650,00 złotych. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, gotówką lub przelewem na konto, do 5. dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe opłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

Od drugiego semestru wysokość czesnego dla ucznia może zostać obniżona do kwoty 1,00 zł po uzyskaniu przez niego średniej ocen na zakończenie pierwszego semestru co najmniej 4,8 lub do kwoty 325,00 zł przy średniej 4,79-4,70. Obniżenie wysokości czesnego ustalane jest po każdym semestrze.

W ramach czesnego uczeń korzysta ze wszystkich zajęć obowiązkowych, dodatkowych, wyrównawczych, zajęć wychowania fizycznego realizowanych na sali gimnastycznej, basenie i lodowisku oraz fakultetów z poszczególnych przedmiotów przygotowujących do matury w zakresie rozszerzonym.

PROFIL UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „EDUKACJA”:
Zapraszamy uczniów, którzy:

 • chcą osiągać wysokie wyniki nauczania, ale i zdobywać umiejętności praktyczne,
 • są asertywni, spontaniczni, nie boją się kontaktów  z innymi,
 • lubią poznawać ludzi,
 • potrafią być kreatywni indywidualnie i w zespole,
 • potrafią znakomicie organizować swój czas,
 • nie boją się nowinek technicznych, testowania ale i proponowania swoich rozwiązań.

Jeśli chcesz w przyjaznym otoczeniu i pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe, praktyczne umiejętności - wybierz nasze Liceum!

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA! :)

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED