Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

logo lo horyzontalne 1.jpg

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

EDUKACJA Liceum Ogólnokształcące

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03 września 2018 r.

Zebrania z rodzicami

12 września 2018 r.

Wywiadówka śródokresowa

05 listopada 2018 r.

Wigilia szkolna

21 grudnia 2018 r.

Wigilia szkolna (wyjazdowa)

21 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

07  stycznia 2019 r.

Wywiadówka

08 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe

11-24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019 r.

Wywiadówka śródokresowa dla klasy III

08 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas III

26 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny

6-22 maja 2019 r.

Wywiadówka śródokresowa

18  maja 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna

17 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego 2018/ 19

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.

Konferencja plenarna za II semestr

21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne bez odpracowania: 
01 listopada 2018 r. (czwartek), 2 listopada 2018 r., 1  stycznia 2019 r., (wtorek),  01-03 maja 2019 r., 20 czerwca 2019 r. (Boże Ciało)
              

Kalendarz roku szkolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną EDUKACJA Liceum Ogólnokształcącego w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Kalendarz roku szkolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców EDUKACJA Liceum Ogólnokształcącego w dniu 12 września 2018 r.

Informacja o ustalonych dniach dodatkowo wolnych podana została  do wiadomości  nauczycieli, uczniów oraz rodziców uczniów 13 września 2018 r.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED