Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

2014-10-06_11h18_17.png
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Liceum Ogólnokształcące "Edukacja"

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami

14 września 2017 r.

Wywiadówka śródokresowa

09 listopada 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

10 stycznia 2018 r.

Wywiadówka

11 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Wywiadówka śródokresowa

05 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć w klasie trzeciej

27 kwietnia 2018 r.

Egzamin maturalny

od 4 maja 2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna

21 czerwca 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22  czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Konferencja plenarna za II semestr

21 czerwca 2018 r.


Dodatkowe dni wolne bez odpracowania:  1. listopada 2017 r.,  30. kwietnia - 04 maja 2018 r., 31. maja 2018 r., 01. czerwca 2018 r.

Kalendarz roku szkolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” 31 sierpnia 2017 r.

Kalendarz roku szkolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” 14 września 2017 r.

Informacja o ustalonych dniach dodatkowo wolnych podana została do wiadomości  nauczycieli, uczniów oraz rodziców uczniów w dniu 18 września 2017 r.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED