Kurs komputerowy 50+ / OPEN OFFICE - poziom 1-4

KURS KOMPUTEROWY 50+: OPEN OFFICE / POZIOM 1-4

Kurs przeznaczony jest dla początkujących użytkowników komputera, którzy znają już podstawy jego obsługi, wiedzą czym są klawiatura i mysz oraz potrafią korzystać z systemu operacyjnego oraz zarządzać plikami i folderami.

Niezbędne umiejętności w tym zakresie nabyć można podczas kursu komputerowego 50+: NIE BÓJ SIĘ KOMPUTERA / poziom podstawowy

Kurs komputerowy 50+: OPEN OFFICE / poziom 1 - wprowadzenie

Na zajęciach uczestnik nauczy się korzystać z programów pakietu OpenOffice i wykorzystywać go w codziennym życiu. Podczas kursu przedstawione będą praktyczne przykłady wykorzystania programów pakietu.

Tematy zajęć:

 • Wprowadzenie do pakietu OpenOffice
 • Obsługa programu Writer – edycja tekstów
 • Obsługa programu Calc – tworzenie arkuszy kalkulacyjnych
 • Obsługa programu Impress – tworzenie prezentacji

Informacja organizacyjne:

Czas trwania kursu: 10 godzin lekcyjnych
Cena: 190 zł. Organizator zapewnia przerwę kawową oraz materiały szkoleniowe
Grupy 6-10 osób

Kurs komputerowy 50+: OPEN OFFICE / poziom 2 – edytor tekstu Writer

Na zajęciach uczestnik pogłębi swoją wiedzę nt. edytora tekstu Writer - nauczy się tworzyć dokumenty, formatować je, korzystać z korespondencji seryjnej,  korespondencję seryjną, przygotowywać tabelki, tworzyć proste projekty graficzne.

Tematy zajęć:

 • Tworzenie i edycja tekstów (dokumenty, listy, pisma urzędowe, pamiętniki, itd.)
 • Korespondencja seryjna (druk listów i kopert)
 • Tabelki
 • Proste projekty graficzne

Informacja organizacyjne:

Czas trwania kursu: 10 godzin lekcyjnych
Cena: 190 zł. Organizator zapewnia przerwę kawową oraz materiały szkoleniowe
Grupy 6-10 osób

Kurs komputerowy 50+: OPEN OFFICE / poziom 3 – arkusz kalkulacyjny Calc

Na zajęciach uczestnik pogłębi swoją wiedzę nt. arkusza kalkulacyjnego Calc - nauczy się jak wykorzystać arkusz w codziennym życiu do wykonywania prostych obliczeń i  prezentacji danych.

Tematy zajęć:

 • Formatowanie arkusza.
 • Formuły w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Prezentacja wyników obliczeń w formie tabel oraz graficznej.
 • Przygotowanie arkuszy obliczeniowych na przykładzie budżetu domowego.


Informacja organizacyjne:

Czas trwania kursu: 10 godzin lekcyjnych
Cena: 190 zł. Organizator zapewnia przerwę kawową oraz materiały szkoleniowe
Grupy 6-10 osób


Kurs komputerowy 50+: OPEN OFFICE / poziom 4 – kreator prezentacji Impress

Na zajęciach uczestnik nauczy się wykonywać proste prezentacje komputerowych z użyciem różnych „efektów specjalnych” dostępnych w kreatorze.

Tematy zajęć:

 • Tworzenie i wykonywanie prezentacji komputerowych (slajdy)
 • Wykorzystanie efektów specjalnych z kreatora
 • Umieszczanie multimediów w prezentacji
 • Wykorzystanie programu Prezi.com to tworzenia prezentacji.

Informacja organizacyjne:

Czas trwania kursu: 10 godzin lekcyjnych
Cena: 190 zł. Organizator zapewnia przerwę kawową oraz materiały szkoleniowe
Grupy 6-10 osób

 

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED