NCDN

png-color.png

Zapraszamy do korzystania z usług Niepublicznego Centrum Doskonalenia Zawodowego EDUKACJA w Bielsku-Białej i udziału w organizowanych przez naszą instytucję kursach i szkoleniach. 

Tematyka szkoleń prowadzonych w Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej obejmuje zagadnienia z zakresu stosowania prawa oświatowego w praktyce oraz doskonalenie pracy własnej dyrektora szkoły/placówki, nauczycieli i rad pedagogicznych.

Szczegółowy program przedstawiany jest zainteresowanym dyrektorom, radom pedagogicznym i nauczycielom.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED