Kursy i szkolenia

png-color.png

Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKACJA działa  na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Urząd Marszałkowski pod nr 56 (pismo z nr EN NO.MW.0724-5-75/10 z dnia 27 maja 2010 roku)

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą kursów i szkoleń organizowanych przez Niepubliczne Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Szczegółowy program przedstawiany jest zainteresowanym dyrektorom, radom pedagogicznym i nauczycielom.

NCDN organizuje różne formy doskonalenia, które mogą być prowadzone zarówno w siedzibie Centrum jak i zainteresowanego podmiotu.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED