WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

programowanie w centrum edukacja 2019.png


WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA MŁODZIEŻY

Celem warsztatów jest nauczenie młodzieży zasad programowania w wybranych językach programowania oraz samodzielnego tworzenia prostych aplikacji.

Uczestnicy w trakcie warsztatów nauczą się pisać swoje własne programy, będą je analizować, szukać ewentualnych błędów w kodach, a na późniejszym etapie będą próbować je zoptymalizować czyli stworzyć jak najkrótszą ich wersję.

Warsztaty są także okazją do pokazania młodzieży, że tablet i komputer warto wykorzystywać do zdobywania nowych umiejętności, rozwijania swoich zainteresowań oraz tworzenia interesujących projektów.

Dzięki nauce programowania każdy uczestnik:

  • trenuje umiejętności rozwiązywania problemów,
  • rozwija logiczne i abstrakcyjne myślenie,
  • uczy się wykrywania i korygowania błędów,
  • rozwija umiejętność współpracy z innymi,
  • uczy się skupiania uwagi i cierpliwego poszukiwania właściwej drogi.

tick.jpg  CIEKAWOSTKA!

W trakcie badań uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych udowodniono, że dziecko, które od najmłodszych lat jest zaangażowane w zajęcia twórcze, wymagające logicznego myślenia i tworzenia, dużo lepiej radzi sobie w szkole, częściej szuka najprostszych i najkorzystniejszych rozwiązań, przez co osiąga lepsze wyniki z przedmiotów ścisłych.

W trakcie naszych zajęć pokażemy uczestnikom, w jaki sposób odpowiedzialnie i pożytecznie wykorzystywać tablet lub laptop do celów edukacyjnych, jak mądrze się bawić, ucząc się jednocześnie zasad programowania.


OFERTA WARSZTAT
ÓW PROGRAMOWANIA
dla młodzieży

rok szkolny 2018/2019

edycja luty-czerwiec 2019

logo-nowosc-obrot.png
PROGRAMOWANIE MULTI PACK
ZAJĘCIA DLA UCZESTNIKÓW W WIEKU 11-14

Jest to kurs wprowadzający w świat programowania, nastawiony w dużej mierze na naukę i kształtowanie u uczestników myślenia programistycznego, a także rozwiązywanie zadań poprzez rozbijanie ich na mniejsze i łatwiejsze części.
Istotą kursu jest nauka programowania przy użyciu kilku różnych narzędzi programistycznych m.in.: Scratch, App Inventor, Small Basic, Java Script.
W trakcie kursu młodzież zdobywa umiejętność korzystania z różnych narzędzi programistycznych przy realizacji wybranych projektów. Dodatkowym atutem tych zajęć jest ich przekrojowość i możliwość pracy nad wybranymi zagadnieniami informatycznymi oraz poszukiwania rozwiązania tego samego problemu informatycznego przy użyciu różnych języków programowania, co ułatwia poznanie i zrozumienie różnic między tymi językami programowania oraz ich lepsze opanowanie przez uczestników.

Informacje organizacyjne:

Długość warsztatów: 30 godz. lekcyjnych (1 semestr)
Ilość spotkań: 15
Długość pojedynczych zajęć: 2 godz. lekcyjne (90 min.)
Liczebność grupy: 4-10 osób
Dzień zajęć: czwartek
Godziny zajęć: 17.00-18.30
Przewidywany termin realizacji kursu: 28.02.-13.06.2019
Koszt kursu: 575 zł (możliwość rozłożenia opłaty na raty)

ZASADY PŁATNOŚCI RATALNEJ ZA WARSZTATY PROGRAMOWANIA
W przypadku płatności ratalnej istnieje możliwość rozbicia opłaty na 2 raty: I rata – 300 zł, II rata – 275 zł.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu płatności za zajęcia.

NASZE RABATY!
ZNIŻKA ZA KONTYNUACJĘ: Dla uczestników wcześniejszych płatnych warsztatów programowania organizowanych przez Centrum EDUKACJA kontynuujących naukę kodowania w roku szkolnym 2018/19 obniżka ceny warsztatów o 8%!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(DO POBRANIA)

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres: biuro@centrumedukacja.pl lub dostarczyć osobiście do biura Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 31 do 25.02.2018 r. Na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, z rodzicem uczestnika zostanie zawarta umowa o świadczenie usług edukacyjnych.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED