WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WARSZTATY PROGRAMOWANIA_CENTRUM EDUKACJA_2018.jpg


WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem warsztatów jest nauczenie dzieci i młodzież zasad programowania oraz samodzielnego tworzenia prostych aplikacji.

Uczestnicy w trakcie warsztatów nauczą się pisać swoje własne programy, będą je analizować, szukać ewentualnych błędów w kodach, a na późniejszym etapie będą próbować je zoptymalizować czyli stworzyć jak najkrótszą ich wersję.

Warsztaty są także okazją do pokazania dzieciom i młodzieży, że tablet i komputer warto wykorzystywać do zdobywania nowych umiejętności, rozwijania swoich zainteresowań oraz tworzenia interesujących projektów.

Dzięki nauce programowania każde dziecko:

  • trenuje umiejętności rozwiązywania problemów,
  • rozwija logiczne i abstrakcyjne myślenie,
  • uczy się wykrywania i korygowania błędów,
  • rozwija umiejętność współpracy z innymi,
  • uczy się skupiania uwagi i cierpliwego poszukiwania właściwej drogi.

tick.jpg  CIEKAWOSTKA!

W trakcie badań uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych udowodniono, że dziecko, które od najmłodszych lat jest zaangażowane w zajęcia twórcze, wymagające logicznego myślenia i tworzenia, dużo lepiej radzi sobie w szkole, częściej szuka najprostszych i najkorzystniejszych rozwiązań, przez co osiąga lepsze wyniki z przedmiotów ścisłych.

W trakcie naszych zajęć pokażemy uczestnikom, w jaki sposób odpowiedzialnie i pożytecznie wykorzystywać tablet lub laptop do celów edukacyjnych, jak mądrze się bawić, ucząc się jednocześnie zasad programowania.

Wszystkie prace uczestników zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której będzie można podziwiać ich osiągnięcia oraz samodzielnie testować stworzone przez nich programy.


OFERTA WARSZTAT
ÓW PROGRAMOWANIA
dla dzieci i młodzieży

Początek warsztatów: luty 2018


GRUPA 1: PROGRAMOWANIE Z ELEMENTAMI ROBOTYKI – dla uczestników w wieku 10 lat -13 lat
Program zajęć obejmuje naukę programowania w języku Scratch na poziomie dostosowanym do wieku uczestników, rozszerzoną o elementy robotyki z wykorzystaniem robotów dla dzieci (Lego Mindstorms). W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się tworzyć własne gry, projekty multimedialne, proste animacje i aplikacje (np. do nauki tabliczki mnożenia), a także będą programować komendy do zarządzania robotami Lego.

Informacje szczegółowe:
Długość warsztatów: 30 godz. lekcyjnych
Ilość spotkań: 15
Długość pojedynczych zajęć: 2 godz. lekcyjne (90 min.)
Liczebność grupy: 4-10 osób
Dzień zajęć: środa
Godziny zajęć: 17.30-19.00
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 21.02.2018 r. lub po skompletowaniu min. 4-osobowej grupy
Koszt udziału w warsztatach: 550 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty.


GRUPA 2: SMALL BASIC - dla uczestników w wieku 12-15 lat
Uczestnicy tych warsztatów poznają uproszczoną wersję Visual Basic - popularnego  język programowania wykorzystywanego przez firmę Microsoftu. dzięki tym zajęciom wejdą w świat programowania pisanego kodem. na zajęciach nauczą się pisać proste programy i gry, wykrywać ich błędy oraz je poprawiać.

Informacje szczegółowe:
Długość warsztatów: 30 godz. lekcyjnych
Ilość spotkań: 15
Długość pojedynczych zajęć: 2 godz. lekcyjne (90 min.)
Liczebność grupy: 4-10 osób
Dzień zajęć: środa
Godziny zajęć: 17.30-19.00
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 21.02.2018 r. lub po skompletowaniu min. 4-osobowej grupy
Koszt udziału w warsztatach: 550 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty.
informacje dodatkowe: uczestnicy pracują na własnych laptopach.

GRUPA 3: APP INVENTOR (APLIKACJE MOBILNE) – dla uczestników w wieku 11-14 lat
Zajęcia wprowadzają w świat programowania aplikacji mobilnych na system operacyjny android. Umiejętność pracy w tym języku pozwala na zaprojektowanie np. kalkulatora, aplikacji do rysowania czy prostych gier. Zaletą środowiska App Inventor jest możliwość niemalże natychmiastowego przetestowania efektu swojej pracy na urządzeniu mobilnym. Przy rozwiązywaniu kolejnych programistycznych wyzwań młodzież zdobywa także wiedzę z zakresu podstaw algorytmiki i logiki oraz rozwija także swoje umiejętności matematyczne.
Udział w warsztatach nie wymaga posiadania dotychczasowych umiejętności programowania przez uczestnika.

Informacje szczegółowe:
Długość warsztatów: 30 godz. lekcyjnych
Ilość spotkań: 15
Długość pojedynczych zajęć: 2 godz. lekcyjne (90 min.)
Liczebność grupy: 4-10 osób
Dzień zajęć: wtorek
Godziny zajęć: 17.30-19.00
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 20.02.2018 r. lub po skompletowaniu min. 4-osobowej grupy
Koszt udziału w warsztatach: 550 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty.

NASZE RABATY!
ZNIŻKA ZA KONTYNUACJĘ: Dla uczestników wcześniejszych płatnych warsztatów programowania organizowanych przez Centrum EDUKACJA kontynuujących naukę kodowania w roku szkolnym 2017/18 obniżka ceny warsztatów o 10%!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(DO POBRANIA)

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres: biuro@centrumedukacja.pl lub dostarczyć osobiście do biura Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 31. Na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, z rodzicem uczestnika zostanie zawarta umowa o świadczenie usług edukacyjnych.


EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED