STUDIA PODYPLOMOWE W CENTRUM EDUKACJA


STUDIA PODYPLOMOWE W CENTRUM EDUKACJA

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Centrum EDUKACJA, na mocy umowy podpisanej z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, rozpoczyna rekrutację kandydatów na kolejną edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 realizowanych przez Instytut w Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej. 

W roku akademickim 2018/2019 uczelnia wprowadza do swojej oferty zupełnie nowe kierunki, m.in.:

 • Etyka w szkole,
 • Filozofia w szkole,
 • Logistyka w szkole,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • Pedagogika sztuki-plastyka w szkole,
 • Coaching i tutoring w szkole,
 • Technika w szkole,
 • Rolnictwo,
 • i inne.

W aktualnej ofercie uczelni pozostają dotychczasowe, popularne wśród studentów kierunki, m.in.:

 • Zarządzanie w oświacie,
 • Przygotowanie pedagogiczne, 
 • Matematyka w szkole,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Informatyka z programowaniem w szkole,
 • Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera
 • i inne

Sprawdź aktualną ofertę studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019:
Informator o studiach podyplomowych 2018/2019
(informator do pobrania)

Promocje cenowe w roku akademickim 2018/2019:
Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.
Absolwenci studiów podyplomowych WSNP otrzymują 50% zniżki czesnego za kierunek przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki czesnego za pozostałe kierunki.

Rekrutacja 2018-2019 - wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe (do pobrania),
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł (istnieje możliwość płatności gotówką przy składaniu dokumentów).

Dokumenty należy składać w biurze Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 31 w godzinach pracy Centrum. Nie prowadzimy rekrutacji internetowej.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć w roku akademickim w Centrum EDUKACJA:  październik 2018 r.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSNP?
Ponieważ zapewniamy:

 • wysoką jakość prowadzonych zajęć,
 • zjazdy oraz egzaminy dyplomowe w Bielsku-Białej,
 • konkurencyjne czesne
 • 1 semestr zajęć w formie e-learningu! 


Dodatkowe informacje nt. studiów dostępne są pod numerami telefonu 33 822 80 58, 513 097 904. Zapraszamy!

ROK AKADEMICKI 2018/2019
INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Zamieszczamy pierwszą część harmonogramu zjazdów dla studentów studiów podyplomowych w roku 2018/2019 obejmującą zajęcia do 08.12.18 r. Terminy kolejnych zjazdów zostaną podane niebawem. 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019.pdf
(aktualizacja 08.12.2018)


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRZYGOTOWANIE PODYPLOMOWE

W dniu 26.01.2019 r. zajęcia nt. "Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych" rozpoczną się o godz. 10.00.


EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED