STUDIA PODYPLOMOWE W CENTRUM EDUKACJA

STUDIA PODYPLOMOWE W BIELSKU-BIAŁEJ_2017-2018_info.jpg

STUDIA PODYPLOMOWE W CENTRUM EDUKACJA
Kolejna edycja w roku akademickim 2017/2018

Centrum EDUKACJA, na mocy umowy podpisanej z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie, zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018  realizowanych przez Instytut w Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej. 

Zapraszamy na studia podyplomowe na kierunkach:

 • Coaching i tutoring w edukacji (2 semestry, 1750 zł/semestr)
 • Doradztwo zawodowe (3 semestry, 1000 zł/semestr)
 • Informatyka z programowaniem w szkole (3 semestry, 1000 zł/semestr)
 • Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry, 800 zł/semestr)
 • Wczesne nauczanie języka obcego (3 semestry, 1000 zł/semestr)
 • Zarządzanie oświatą (2 semestry, 1200 zł/semestr)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (3 semestry, 800 zł/semestr)
 • i inne

Pełna oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/18 dostępna jest w informatorze:

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH (do pobrania)

Wymagane dokumenty:

 • oryginał/odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • PODANIE NA STUDIA PODYPLOMOWE (do pobrania)

Dokumenty należy składać w biurze Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 31.

Przyjęcia na studia odbywają się na zasadzie kolejności zgłoszeń. 

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSEZiNS?
Ponieważ zapewniamy:

 • wysoką jakość prowadzonych zajęć,
 • zjazdy prowadzone w Bielsku-Białej,
 • konkurencyjne czesne
 • 1 semestr zajęć w formie e-learningu! 

Dodatkowe informacje nt. studiów dostępne są pod numerami telefonu 33 822 80 58, 513 097 904. Zapraszamy!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
(aktualizacja 17.04.2018)

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED