Biologia

Dollarphotoclub_58063672.jpg

Centrum EDUKACJA zaprasza na 2-letnie, roczne, semestralne oraz przyśpieszone kursy przygotowujące kandydatów do egzaminu maturalnego z biologii. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele ww. przedmiotu.

Terminy zajęć ustalane są w porozumieniu z prowadzącym, w dniach i godzinach odpowiadających grupie. 

CENNIK ZAJĘĆ DLA NOWYCH GRUP W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Kursy maturalne (poziom rozszerzony)

Zajęcia w grupach od 5-10 osób - opłata miesięczna: 152 zł 
(8 godz., 1 godz. = 60 min.; 1 godz. = 19 zł)

Zajęcia w grupach do 3-4 osób - opłata miesięczna: 192 zł 
(8 godz., 1 godz. = 60 min.; 1 godz. = 24 zł)

Zajęcia w grupach 2-osobowych - opłata miesięczna: 312 zł 
(8 godz., 1 godz. = 60 min., 1 godz. = 39 zł)

Zajęcia dla 1 osoby – cena ustalana indywidualnie

Opłata za dany miesiąc wnoszona jest z góry za dany miesiąc i obowiązuje niezależnie od frekwencji uczestnika na zajęciach.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED