KURS SZYBKIEGO CZYTANIA I TECHNIK ZAPAMIĘTYWANIA DLA DZIECI

KURS SZYBKIEGO CZYTANIA I TECHNIK SKIUTECZNEGO ZAPAMIĘTYWANIA_Centrum EDUKACJA.jpg

Kurs szybkiego czytania oraz technik skutecznego zapamiętywania dla dzieci

Centrum EDUKACJA zaprasza na kolejną edycję kursu szybkiego czytania i technik skutecznego zapamiętywania (mnemotechniki) dla dzieci w wieku 9-12 lat i 12-14 lat.

Czy Twoje dziecko ma problemy z nauką? Zauważyłeś u niego pogorszenie się ocen w kolejnej klasie? Ma trudności z koncentracją? A może chcesz, by proces uczenia się był łatwiejszy i przyjemniejszy?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z powyższych pytań, 
zapraszamy na nasz kurs! Pokażemy, jakie techniki zastosować, by nauka stała się dla Twojego dziecka przyjemnością, a nie tylko przykrym obowiązkiem.

Wraz ze wzrostem ilości i poziomu trudności wiedzy przekazywanej dzieciom w szkole, coraz więcej z nich ma kłopoty z opanowaniem i zapamiętaniem stale zwiększającej się ilości materiału.  Do tego dochodzi zmniejszająca się ilość czasu przeznaczonego na naukę. W takiej sytuacji dotychczas stosowane tradycyjne metody nauki często okazują się niewystarczające, by dzieci szybko i efektywnie przyswajały wymaganą wiedzę. Naturalnie pojawia się więc potrzeba zmiany i znalezienia innego, bardziej efektywnego sposobu uczenia się.

Celem kursu jest wykształcenie u dzieci takich umiejętności jak:

  • zdolność bardzo szybkiego czytania
  • znacznie lepsze rozumienie czytanego tekstu
  • kreatywne i przestrzenne myślenie
  • maksymalna koncentracja
  • podzielność uwagi
  • umiejętność szybkiego i łatwego przyswajania nowych informacji

Efektem udziału dziecka w kursie jest istotne przyśpieszenia tempa czytania i zwiększenie tempa przyswajania informacji, co w rezultacie oznacza ułatwienie przyswajania informacji, zwiększenie zdolności zapamiętywania nowych informacji i lepsze rozumienie czytanego tekstu.

Wprowadzana w ramach kursu nowatorska metoda czytania uczy dzieci zupełnie nowego sposobu czytania, co w praktyce przekłada się na zdecydowanie szybsze przyswajanie przez dziecko informacji zawartych w tekstach. Przekazywane dzieciom metody efektywnego zapamiętywania różnorodnych informacji oparte są na wykorzystaniu naturalnych funkcji umysłu, dzięki czemu nauka staje się łatwa, przyjemna, a przede wszystkim efektywna.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze przez certyfikowaną trenerkę.

Informacje szczegółowe:
Długość kursu: 60 godz. lekcyjnych (dodatkowo 2 godziny warsztatów dla rodziców) - kurs całoroczny
Częstotliwość spotkań: 1x tygodniowo (90 min)
Liczebność grupy: 4-8 osób
Dzień zajęć: środa
Godziny zajęć: 17.00-18.30
Rozpoczęcie zajęć: 04.10.2017 r.
Koszt udziału w kursie: 900 zł (w cenę wliczony jest komplet materiałów ćwiczeniowych)
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 3 równe raty.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED