EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - KURS PRZYGOTOWAWCZY

egzamin 8-klasisty 2018-2019 centrum edukacja.png

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2018/2019

Centrum EDUKACJA organizuje kurs przygotowawczy z języka polskiego i matematyki do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Kurs przeznaczony jest dla tych osób, które będą przystępować do egzaminu w kwietniu 2019 r., tj:

  • uczniów VIII klasy szkoły podstawowej,
  • uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,
  • słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli języka polskiego i matematyki Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA – nauczycieli dyplomowanych z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu przedmiotu.

Program kursu obejmuje utrwalenie i powtórkę zagadnień objętych podstawą programową z języka polskiego i matematyki wymaganą na egzaminie ósmoklasisty.

Informacje organizacyjne 2018/2019:

KURS Z JĘZYKA POLSKIEGO

Długość kursu: 50 godz. lekcyjnych (25 tygodni)
Częstotliwość spotkań: 1x tygodniowo (90 min)
Liczebność grupy: 4-10 osób
Dzień zajęć: środa
Godziny zajęć: 17.00-18.30
Przewidywany termin realizacji kursu: 03.10.2018-10.04.2019
Koszt udziału w kursie: 1150 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 3 raty.

KURS Z MATEMATYKI
Długość kursu: 48 godz. lekcyjnych (24 tygodnie)

Częstotliwość spotkań: 1x tygodniowo (90 min)
Liczebność grupy: 4-10 osób
Dzień zajęć: czwartek
Godziny zajęć: 17.00-18.30
Przewidywany termin realizacji kursu: 04.10.2018-11.04.2019
Koszt udziału w kursie: 1110 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 3 raty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PRZYGOTOWAWCZY
(do pobrania)

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres: biuro@centrumedukacja.pl lub dostarczyć osobiście do biura Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 31 do 28.09.2018 r. Na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, z rodzicem uczestnika zostanie zawarta umowa o świadczenie usług edukacyjnych.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED