Wielki sukces naszego ucznia

Wielki sukces naszego ucznia

Bartosz, uczeń naszego Liceum, został Stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Takie wyróżnienie w danym roku szkolnym może być przyznane tylko jednemu uczniowi w całej szkole. Gratulujemy i życzymy Bartkowi dalszych sukcesów w nauce!

W dniu 22 paździerrnika br. miało miejsce uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów wszystkim wyróżnionym uczniom z obszaru bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty.

SPRM_2.jpg

Zdj. Bartosz Tota

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED