STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

studia podyplomowe_Centrum EDUKACJA.jpg
STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 W CENTRUM EDUKACJA

Zawiadamiamy, że inauguracja studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 organizowanych przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych z siedzibą w Warszawie, które realizowane będą w Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 31 odbedzie się:

w dniu 21.10.2017 r. (sobota) o godz. 9.00 dla kierunków:
Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika specjalna
Przygotowanie pedagogiczne
Terapia pedagogiczna
Zarządzanie oświatą

w dniu 28.10.2017 r. (sobota), godz. 9.00 dla kierunków:
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Doradztwo zawodowe
Fizyka w szkole
Informatyka z programowaniem w szkole
Matematyka w szkole
Wczesne nauczanie języka obcego
Wiedza o społeczeństwie w szkole

Po inauguracji odbędzie się pierwszy zjazd dla studentów ww. kierunków. Harmonogram kolejnych zajęć zostanie podany studentom podczas spotkania organizacynego.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED