STUDIA PODYPLOMOWE W CENTRUM EDUKACJA

st.podypl_slider.jpgNowość! STUDIA PODYPLOMOWE W CENTRUM EDUKACJA

Centrum EDUKACJA podpisało umowę z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, na mocy której w Centrum EDUKACJA prowadzone będą od roku akademickiego 2016/17 studia podyplomowe realizowane przez Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM. 

Zapraszamy na studia podyplomowe na kierunkach:

 • Coaching w edukacji (2 semestry, 1750 zł/semestr)
 • Doradztwo zawodowe (3 semestry, 1000 zł/semestr)
 • Informatyka z programowaniem w szkole (3 semestry, 1000 zł/semestr)
 • Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry, 800 zł/semestr)
 • Wczesne nauczanie języka obcego (3 semestry, 1000 zł/semestr)
 • Zarządzanie oświatą (2 semestry, 1200 zł/semestr)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (3 semestry, 800 zł/semestr)
 • i inne

Pełna oferta studiów podyplomowych dostępna jest tutaj.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał/odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • PODANIE NA STUDIA PODYPLOMOWE (do pobrania)

Dokumenty należy składać w biurze Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 31.

Przyjęcia na studia odbywają się na zasadzie kolejności zgłoszeń. 

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSKPiSM?
Ponieważ oferujemy Ci:

 • wysoką jakość prowadzonych zajęć,
 • zjazdy prowadzone w Bielsku-Białej,
 • konkurencyjne czesne
 • 1 semestr zajęć w formie e-learningu! 

Dodatkowe informacje nt. studiów dostępne są pod numerem telefonu 33 822 80 58.

Zapraszamy!

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED