Rozpoczęcie studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

studia podyplomowe_cover_Centrum EDUKACJA.jpgSTUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Informujemy, że w dniu 20.10.2018 r. rozpoczynają się zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych prowadzone w Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej.

Harmonogram pierwszych zjazdów dla wybranych kierunków studiów podyplomowych dostępny jest tutaj. Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych, nieujętych w harmonogramie kierunków, zostaną podane już wkrótce, po zakończeniu prac nad harmonogramem zjazdów dla tych kierunków.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED