Poprawkowy egzamin maturalny 2016

Poprawkowy egzamin maturalny 2016

Przypominamy, że poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki odbędzie się we wtorek, 23.08.2016 od godz. 9.00.

Wszyscy zdający mają obowiązek stawić się w szkole najpóźniej o godz. 8.30 z dowodem osobistym oraz przyborami do pisania.

 

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED