NOWOŚCI W OFERCIE EDUKACYJNEJ 2019/2020

oferta edukacyjna 2019_2020.png

Nowości w ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2019/2020

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie uruchamia w Centrum EDUKACJA od roku akademickiego 2019/2020 studia wyższe na kierunkach:

PEDAGOGIKA – studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie)
o specjalności:

Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika kryminologiczno-sądowa


Koszt studiów:
Pedagogika I stopnia – 1680 zł za I i II semestr, 1890 za pozostałe semestry
Pedagogika II stopnia – 1890zł za I i II semestr, 1990 zł za pozostałe semestry
* płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia magisterskie jednolite pięcioletnie
o specjalności:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Resocjalizacja z socjoterapią

Spektrum autyzmu

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Tyflopedagogika


Koszt studiów:
Pedagogika specjalna – 1890 zł za I i II semestr, 1990 za pozostałe semestry
* płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA – studia magisterskie jednolite pięcioletnie

Koszt studiów:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 1890 zł za I i II semestr, 1990 za pozostałe semestry
* płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim

Dlaczego warto wybrać PEDAGOGIKĘ w WSNP?

  • studia opracowane pod kątem przygotowania do zawodu wg specjalności;
  • programy studiów są opracowane w oparciu o aktualne wymagania ustawowe;
  • studia dostosowane do potrzeb osób pracujących, niepełnosprawnych, realizujących swoje hobby lub przebywających za granicą;
  • zajęcia z wykorzystaniem technik interaktywnych – warsztatów i e-learningu;
  • nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji;
  • możliwość uczenia się od czynnych zawodowo nauczycieli i pedagogów.

Zobacz szczegóły oferty WSNP
na rok akademicki 2019/2020


Dokumenty osobowe kandydata na studia w roku akademickim 2019/2020
(do pobrania)

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia wyższe
Umowa o kształcenie
Tabela opłat dodatkowych nieobjętych czesnym
Ślubowanie studenta WSNP

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED