Nowa edycja kursów wychowawcy wypoczynku i kierownika wypoczynku

WW.png

NOWA EDYCJA KURSÓW WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU I KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejną edycję kursów wychowawcy wypoczynku i kierownika wypoczynku.

Ukończenie kursu wychowawców wypoczynku upoważnia do sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży.

Ukończenie kursu kierownika wypoczynku upoważnia do prowadzenia różnych form wypoczynku. 

Każdy uczestnik kursu, po zdaniu egzaminu, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Szczegółowe informacje nt. kursu wychowawców wypoczynku dostępne są tutaj.

Szczegółowe informacje nt. kursu kierowników wypoczynku dostępne są tutaj

Komunikat Kuratorium Oświaty Komunikat w sprawie organizowania kursów e-learningowych na kierowników i wychowawców wypoczynku

"W związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 109), od dnia 30 stycznia 2015 r. Śląski Kurator Oświaty nie wydaje zgody na organizowanie kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku realizowanych w formie e-learningowej.

Wszystkie firmy i placówki organizujące w formie e-learningowej ww. kursy działają niezgodnie z obowiązującymi przepisami !"

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED