NOC KODOWANIA w Centrum KODOWANIE

fb(2).png/Centrum KODOWANIE

Pierwsza w Bielsku-Białej NOC KODOWANIA! 

Już 16. października br. od godz. 18.00 zapraszamy wszystkich fanów kodowania na pierwszą i jedyną w Bielsku-Białej NOC KODOWANIA - spotkanie dla fanów kodowania w każdym wieku promujące ideę i wartość nauki programowania już od najmłodszych lat. Podczas NOCY KODOWANIA uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności programowania w jednym z trzech języków kodowania: SCRATCH JUNIOR, APP INVENTOR i HTML - wystarczy przynieść ze sobą swój tablet, laptop czy smartfon i już podczas jednego spotkania poznać podstawowe zasady pracy w wybranym przez siebie języku programowania. 

Nauka programowania to w praktyce:

 • trening umiejętności rozwiązywania problemów,
 • rozwój myślenia praktycznego i abstrakcyjnego,
 • nauka wykrywania i korygowania błędów,
 • rozwijanie umiejętności współpracy z innymi,
 • nauka skupiania uwagi i cierpliwego poszukiwania właściwej drogi.

Takie umiejętności przydadzą się wszystkim, niezależnie od wieku.

Dodatkowo starsi wiekiem programiści, dzięki nauce programowania,

 • wzbogacają swoje CV,
 • zdobywają kompetencje niezbędne w branży nowoczesnych technologii, przydatne w prawie każdej innej dziedzinie życia.


NOC KODOWANIA odbędzie się w piątek, 16 października 2015 r. od godz. 18.00 do 23.00 w Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 31. Spotkanie podzielone będzie na 2 bloki: 18.00-20.00 SCRATCH JUNIOR dla dzieci w wieku do 8 lat; 20.00-23.00 APP INVENTOR i HTML dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Wydarzenie organizowane jest w ramach trzeciej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania. Udział w wydarzeniu jest darmowy.


ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W "NOCY KODOWANIA"

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału zawierającego:

 1. imię i nazwisko uczestnika, 
 2. nazwę szkoły uczestnika,
 3. adres zamieszkania uczestnika, 
 4. telefon kontaktowy i adres e-mail uczestnika, 
 5. wiek uczestnika
 6. numer PESEL uczestnika (do celów ubezpieczenia od NNW) 

e-mailem na adres: biuro@centrumedukacja.pl do dnia 15.10.2015 r.

Wraz ze zgłoszeniem każdy niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest przesłać podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika OŚWIADCZENIE RODZICA, które w oryginale należy dostarczyć Organizatorowi w dniu NOCY KODOWANIA. 

W zgłoszeniu należy zaznaczyć, nauką którego języka kodowania uczestnik jest zainteresowany (I blok: SCRATCH JUNIOR - zajęcia dla dzieci w wieku do 8 lat; II blok: APP INVENTOR - zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; III blok: HTML - zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). 
Ilość miejsc ograniczona. 

Szczegółowe informacje nt. NOCY KODOWANIA udzielane są pod numerem telefonu: 33 822 80 58 lub e-mailowo: biuro@centrumedukacja.pl .

O akceptacji przesłanego zgłoszenia Organizatorzy poinformują uczestnika e-mailem lub telefonicznie.

Organizator informuje, że uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w NOCY KODOWANIA i otrzymali od Organizatora akceptację zgłoszenia, zostaną przez niego ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas NOCY KODOWANIA.

NOC KODOWANIA w mediach:

Kurier Radia Bielsko / 15.10.2015
bielsko.biala.pl / 13.10.2015 r.
super-nowa.pl / 12.10.2015 r.
Radio Bielsko / 7.10.2015 r.
Kurier Radia Bielsko / 1.10.2015

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED