Nasze LO EDUKACJA w programie Szkoła z Klasą 2.0

Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA w programie "Szkoła z Klasą 2.0"

szkołazklasą.jpgNasze Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA przystąpiło do ogólnopolskiego programu "Szkoła z Klasą 2.0", który wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli.

Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Od 2010 roku program skupia się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Rozwija u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z internetu. Uczy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwija umiejętność wystąpień publicznych.

"Szkoła z Klasą 2.0" to kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

Więcej na www.szkolazklasa20.pl


EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED