Kursy maturalne 2015/16

logo-final-2.JPG

Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej organizuje indywidualne i grupowe kursy maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym ze wszystkich przedmiotów maturalnych. 

Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele przedmiotu, z wieloletnim stażem. 

Terminy zajęć ustalane są w porozumieniu z prowadzącym, w dniach i godzinach odpowiadających uczestnikom. 

Szczegóły dostępne są tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED