Kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty 2018/2019

egzamin 8-klasisty 2018-2019 centrum edukacja.png

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Centrum EDUKACJA organizuje kurs przygotowawczy z języka polskiego i matematyki do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Kurs przeznaczony jest dla tych osób, które będą przystępować do egzaminu w kwietniu 2019 r., tj:

  • uczniów VIII klasy szkoły podstawowej,
  • uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,
  • słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych.
Szczegółowe informacje nt. kursu dostępne są tutaj.
 
Zapraszamy!

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED