KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU - edycja 2017

!KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU_2017.jpg

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

Zapraszamy na kolejną edycję kursu na wychowawcę wypoczynku. Ukończenie kursu upoważnia do sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży.  

Każdy uczestnik kursu, po zdaniu egzaminu, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Termin kursu: 6-22.04.2017 r. (czwartek, 06.04, godz. 15.30-19.45, piątek, 07.04, godz. 15.30-19.00, sobota, 08.04., godz. 8.30-18.30, czwartek, 20.04, godz. 15.30-19.00, piątek, 21.04godz. 15.30-19.00, sobota, 22.04, godz. 9.00-15.00 + pisemny egzamin końcowy: 22.04., godz. 15.00)
Długość kursu: 36 godz. lekcyjnych
Miejsce kursu: Centrum EDUKACJA, ul. 3 Maja 31, Bielsko-Biała
Koszt udziału w kursie: 250 zł/os.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED