Kolejny, nowy partner Centrum EDUKACJA


SKG Główka.png

Nowy partner Centrum EDUKACJA

Centrum EDUKACJA ma nowego partnera z branży IT! Na mocy umowy o współpracy zawartej pomiędzy Centrum EDUKACJA a bielską firmą SKG SA (Systemy Komputerowe Główka S.A.) specjalizującą się w systemach informatycznych i oprogramowaniu dla firm, uczniowie profilu informatycznego Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA zyskali kolejną okazję do rozwijania swoich zainteresowań, zdobywania praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego pod okiem profesjonalistów z branży IT. Postanowienia zawartej umowy przewidują m.in. udział naszych uczniów w wykładach lub warsztatach prowadzonych przez pracowników firmy, możliwość odbywania praktyk uczniowskich oraz wspólną realizację wybranych projektów informatycznych.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED