Intensywny wakacyjny kurs języka angielskiego

letni kurs angielskiego_www.jpg

Summer in the city - letni intensywny kurs języka angielskiego

Centrum EDUKACJA zaprasza na intensywny wakacyjny kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów państwowych TELC na różnych poziomach.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje językowe oraz przystąpić do egzaminu z języka angielskiego. Szczególnie serdecznie zapraszamy na kurs nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są od roku szkolnego 2018/2019 posiadać udokumentowaną znajomość języka angielskiego.

Kurs będzie realizowany metodą blended learning, w ramach której ok. 70% zajęć będzie realizowanych przez internet, pozostałe 30% - stacjonarnie. Zajęcia internetowe obejmują niezbędne zagadnienia gramatyczne, słownictwo wymagane na danym poziomie zaawansowania oraz ćwiczenia i testy sprawdzające rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu czytanego. Zajęcia stacjonarne obejmują konwersacje oraz konsultacje dotyczące różnorodnych zagadnień językowo - gramatycznych.

Każdy z kursantów otrzyma indywidualny kod dostępu do materiałów kursowych. Każdy z uczestników kursu zostanie poddany wstępnemu testowi językowemu diagnozującemu poziom znajomości języka.

Informacje szczegółowe o kursie:
Termin realizacji: od 1 do 31 lipca 2016 roku
Miejsce realizacji (część stacjonarna): Centrum EDUKACJA , ul. 3 Maja 31, Bielsko-Biała
Ilość godzin: 40 godzin dydaktycznych (45 min), 10 h tygodniowo
Liczebność grupy: 10 osób
Cena: 300 zł (w cenę kursu wliczony jest podręcznik online).
Terminy zajęć: 
Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w Centrum EDUKACJA we wtorki w godz. 17.30-19.45 (5, 12, 19, 26 lipca br.). Pozostała część zajęć będzie realizowana online zarówno w godzinach ustalonych z lektorem jak i w wybranym przez kursanta terminie. 

Zgłoszenia udziału w kursie:
Osoby zainteresowane udziałem w kursie zobowiązane są wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i odesłać go mailem (jako skan/zdjęcie) na adres biuro@centrumedukacja.pl lub dostarczyć do biura Centrum EDUKACJA, ul. 3 Maja 31 w Bielsku-Białej. Oryginał dokumentu uczestnicy przynoszą najpóźniej na pierwsze zajęcia. 
Wpłaty na kurs należy dokonywać na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA nr 42 1050 1070 1000 0092 0056 3428 przed dniem rozpoczęcia kursu wpisując z tytule przelewu „kurs języka angielskiego” oraz imię i nazwisko kursanta.

wykrzyknik-w-kole_318-9577.jpgZainteresowani kursanci będą mieli możliwość wykupienia dodatkowo dostępu do testu poziomującego, który skutecznie określa poziom zaawansowania oraz poszczególnych kompetencji językowych. Cena testu poziomującego wynosi 40 złotych i jest płatna dodatkowo razem z opłatą za kurs.


 

 

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED