Akademicki Certyfikat Współpracy dla Centrum EDUKACJA

certyfikat współpracy_studia podyplomowe.jpg


AKADEMICKI CERTYFIKAT WSPÓŁPRACY DLA CENTRUM EDUKACJA

Z radością informujemy, że Centrum EDUKACJA otrzymało certyfikat potwierdzający spełnienie standardów wymaganych przez wyższe uczelnie w zakresie kształcenia akademickiego realizowanego na studiach podyplomowych, wydany przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych (dawniej Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych).

Centrum EDUKACJA jest partnerem Instytutu Studiów Podyplomowych uczelni, który w siedzibie Centrum realizuje studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Uczelni tutaj.

 

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED