9. NOC KODOWANIA

9. NOC KODOWANIA.jpg

9. NOC KODOWANIA W CENTRUM EDUKACJA

13. kwietnia br. Centrum EDUKACJA zaprasza na 9. NOC KODOWANIA – bezpłatne warsztaty programowania dla dzieci i młodzieży zainteresowanych rozpoczęciem swojej przygody z programowaniem.

W ramach 9. NOCY KODOWANIA zorganizowane zostaną warsztaty, na których uczestnicy będą mogli zaprojektować własną aplikację na Androida albo stworzyć swoją pierwszą grę. 

Nauka programowania, oprócz nauki komend programistycznych, umożliwia dzieciom zdobycie także innych, miękkich umiejętności niezbędnych na każdym etapie procesu edukacyjnego, takich jak trening umiejętności rozwiązywania problemów, rozwijanie myślenia praktycznego i abstrakcyjnego, nauka wykrywania i korygowania błędów, rozwijanie umiejętności współpracy z innymi, a także nauka skupiania uwagi i cierpliwego poszukiwania właściwej drogi.

Programowanie zyskuje coraz większą popularność wśród dzieci i młodzieży, o czym świadczy rosnące zainteresowanie wcześniejszymi edycjami NOCY KODOWANIA. Ponadto sytuacja na rynku pracy wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych programistów. Warto więc jak najwcześniej zainteresować dzieci tematyką programowania, by dać im szansę na zdobycie doskonałego zawodu, a w przyszłości także na dobrze płatnej pracy.

Plan 9. NOCY KODOWANIA:

godz. 17.30 - APP INVENTOR – stwórz własną aplikację na Androida
(dla młodzieży w wieku 10 - 16 lat)

godz. 17.30 - SMALL BASIC – moja własna gra
(dla młodzieży w wieku 11 - 16 lat)

Informacje dodatkowe:
9. NOC KODOWANIA odbędzie się w piątek, 13 kwietnia 2018 r. w Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 31. Początek zajęć o godz. 17.30. Warsztaty SCRATCH trwają 90-120 min. – w zależności od tempa realizacji przez uczestników programu warsztatu.

Uczestnicy warsztatów SMALL BASIC pracują na własnych laptopach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W 9. NOCY KODOWANIA
Aby wziąć udział w 9. NOCY KODOWANIA należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (obie strony) i odesłać go e-mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum EDUKACJA najpóźniej do 11.04.2018 r.  Oryginał kompletnego formularza zgłoszeniowego (obie strony) należy dostarczyć do Centrum EDUKACJA najpóźniej przed rozpoczęciem warsztatów.

Zgłoszenia i zapisy odbywają się jedynie na podstawie złożonego (przesłanego) kompletnego formularza zgłoszeniowego. W zgłoszeniu należy zaznaczyć wybrany warsztat programowania.

Szczegółowe informacje nt. 9. NOCY KODOWANIA udzielane są pod numerem telefonu: 33 822 80 58, 513 097 904 lub e-mailowo: biuro@centrumedukacja.pl.

Warunkiem udziału w 9. NOCY KODOWANIA jest złożenie kompletnego formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dziecka do udziału w NOCY KODOWANIA. O przyjęciu przesłanego zgłoszenia Organizator poinformuje rodzica/opiekuna e-mailem.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED