8. NOC KODOWANIA Z ANGIELSKIM

8. NOC KODOWANIA zapowiedź.jpg

8. NOC KODOWANIA Z ANGIELSKIM

W piątek, 2. czerwca 2017 r. zapraszamy na 8. NOC KODOWANIA – kolejne, bezpłatne warsztaty programowania dla dzieci i młodzieży, które chcą rozpocząć swoją przygodę z kodowaniem.

Dodatkową atrakcją podczas tej edycji NOCY KODOWANIA są pokazowe zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów promujące Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”. Nauka języka obcego oparta na metodzie Programu Powszechnej Dwujęzyczności daje dzieciom możliwość przyswajania go w sposób absolutnie naturalny, z wykorzystaniem gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dziecka.

Zajęcia pokazowe przeprowadzone zostaną dla 2 grup wiekowych: 4-5 lat w godz. 17.00-17.40 oraz dla grupy 5-6 lat w godz. 18.00-18.40. Udział w zajęciach jest bezpłatny, prosimy o telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie udziału dziecka najpóźniej do 1. czerwca br.

Spotkanie zainauguruje działalność Szkoły Językowej BILINGUAL TOWN, która już od września br. rozpocznie realizację różnorodnych kursów językowych w Centrum EDUKACJA. Szkoła będzie prowadzić m.in. zajęcia językowe dla dzieci oparte na metodzie nauczania Programu Powszechnej Dwujęzyczności.

Uczestnicy warsztatów programowania na 8. NOCY KODOWANIA będą mogli rozpocząć swoją przygodę z kodowaniem podczas jednego z 3 warsztatów:
- dzieci w wieku 6-10 lat w warsztacie: SCRATCH – Uczę się programować
- młodzież w wieku 10-13 lat w warsztacie LEGO MINDSTORMS - Walka robotów
- młodzież w wieku 11-15 lat w warsztacie SMALL BASIC – Hyper Typer - moja pierwsza gra

Nauka programowania, oprócz nauki komend programistycznych, umożliwia dzieciom zdobycie także innych, miękkich umiejętności niezbędnych na każdym etapie procesu edukacyjnego, takich jak trening umiejętności rozwiązywania problemów, rozwijanie myślenia praktycznego i abstrakcyjnego, nauka wykrywania i korygowania błędów, rozwijanie umiejętności współpracy z innymi, a także nauka skupiania uwagi i cierpliwego poszukiwania właściwej drogi.

Programowanie zyskuje coraz większą popularność wśród dzieci i młodzieży, o czym świadczy rosnące zainteresowanie wcześniejszymi edycjami Nocy Kodowania. Także sytuacja na rynku pracy wskazuje na zwiększające się z roku na rok zapotrzebowanie na dobrze wykształconych programistów. W tej sytuacji warto więc jak najwcześniej zainteresować dzieci tematyką programowania, by dać im szansę na zdobycie doskonałego zawodu, a w przyszłości także na dobrze płatną pracę.

PLAN 8. NOCY KODOWANIA Z ANGIELSKIM:
godz. 17.00 – DWUJĘZYCZNE DZIECI ZDOBYWAJĄ ŚWIAT - zajęcia otwarte z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat (60 min)
godz. 18.00 - warsztaty SCRATCH - Uczę się programować (90 min)
godz. 18.00 – warsztaty LEGO MINDSTORMS - Walka robotów (90-120 min)
godz. 18.00 – warsztaty SMALL BASIC – Hyper Typer - moja pierwsza gra (90-120 min)

INFORMACJE DODATKOWE:
8. NOC KODOWANIA odbędzie się w piątek, 02.06.2017 r. w Centrum EDUKACJA w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 31. Warsztaty SCRATCH trwają 90 min, warsztaty LEGO MINDSTORMS i SMALL BASIC od 90 min do 120 min – w zależności od tempa realizacji założeń warsztatu. Uczestnicy warsztatów SMALL BASIC pracują na własnych laptopach.

Udział w warsztatach programowania jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W 8. NOCY KODOWANIA
Aby wziąć udział w 8. NOCY KODOWANIA należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (obie strony) i odesłać go e-mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum EDUKACJA najpóźniej do 31.05.2017 r.  Oryginał kompletnego formularza zgłoszeniowego (obie strony) należy dostarczyć do Centrum EDUKACJA najpóźniej przed rozpoczęciem warsztatów.

Zgłoszenia i zapisy odbywają się jedynie na podstawie złożonego, kompletnego (obie strony) formularza zgłoszeniowego. W zgłoszeniu należy zaznaczyć wybrany warsztat programowania.

Szczegółowe informacje nt. 8. NOCY KODOWANIA udzielane są pod numerem telefonu: 33 822 80 58, 513 097 904 lub e-mailowo: biuro@centrumedukacja.pl .

Warunkiem udziału w 8. NOCY KODOWANIA jest złożenie kompletnego formularza zgłoszeniowego (obie strony) oraz uzyskanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dziecka do udziału w NOCY KDOOWANIA. O przyjęciu przesłanego zgłoszenia Organizator poinformuje rodzica/opiekuna e-mailem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA 8. NOC KODOWANIA
(do pobrania)

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED