REKRUTACJA 2018/2019
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA już trwa. Zapraszamy!
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Zapraszamy na kolejną edycję kursu na kierownika wypoczynku, którego ukończenie uprawnia do prowadzenia różnych form wypoczynku.
KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU
Zapraszamy na kolejną edycję kursu, którego ukończenie uprawnia do sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED